Índex

1. Introducció: per què comprar per Internet? És necessari fer-ho?
2. Informar-nos al nostre banc
2.1. Què necessitem?
2.2. Operativa, seguretat.
3. Diferència entre targetes de crèdit i de dèbit
4. Sistemes específics per a comprar per Internet
4.1. Targeta especial per a comprar per Internet: cybertargeta.
4.2. Paypal
5. Servei d’oficina online de cada banc (gestió dels comptes per Internet)
6. Característiques d’una targeta (números, xifres de seguretat)
7. Què podem comprar per Internet... hi ha diferència?
8. Característiques de les pàgines on es pot comprar (com saber si és segura, logos, etc.)
9. Procés de compra