Requisits

Quins requisits són necessaris per utilitzar l'Skype.

Connexió a internet, preferiblement per banda ampla (ADSL, cable, o altres).


Altaveus.


Micròfon.


Auriculars amb micròfon incorporat.


Webcam (per fer videoconferències).

Autor(es): Isaac Mas
Organización: Telecentre Prades-Montsant