1.1 Puc llegir els fitxers Windows a GL?

Si i no. Anem per parts. Si són fitxers de programa, executables, no. Ja que estan compilats per Windows i no funcionaran a GL. En canvi si són fitxers de dades com ara imatges o textos no hi haurà problema sempre i quan disposis del programari necessari al teu sistema. Això no acostuma a ser problema donat que totes les distribucions (http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Linux) de GL venen amb tot un conjunt d'eines de software per treballar dia a dia.

Autor(es): Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa