Que és una carpeta.

Les icones representen difetrents elements.
Les icones que representen carpetes contenten altres icones que representen altres carpetes o fitxers.
Per accedir l contingut de una carpeta hemd e fer 2 clics rapids a la seva icona, llavors s'obre una finestra que ens mostra el seu contingut.

Exercici.

Pica sobre la icona de la carpeta de sota, i obre-la per veure el seu contingut.
Autor(es): DavidOmnia