Introducció a l'OpenOffice

1. Definició

L’OpenOffice.org és un paquet ofimàtic complet.
Inclou:
  • un processador de textos (Writer),
  • un gestor de fulls de càlcul (Calc),
  • un programa de presentacions (Impress),
  • un editor de dibuix vectorial (Draw),
  • un gestor de bases de dades (Base)
  • un editor de fórmules matemàtiques (Math)
És programari lliure, multilingüe i gratuït, i està disponible per a diverses plataformes informàtiques, com el Microsoft Windows, el Mac OS X i el GNU/Linux, entre d’altres.
L’OpenOffice.org està desenvolupat per una comunitat de programari lliure patrocinada per les principals empreses informàtiques del món, entre les quals s’hi troben Sun Microsystems (fundadora), Novell i Google.
Els usuaris poden descarregar de franc l’OpenOffice.org, copiar-lo, repartir-lo entre amics i coneguts, instal·lar-lo a tots els ordinadors que desitgin i utilitzar-lo per a qualsevol funció, sense cap mena de restricció.
Autor(es): Ramon Oromi Farre [ramonoromi@gmail.com]
Organización: gòTIC Ajuntament de Tàrrega