Les barres d'eines

Com ja hem comentat en capitols anteriors, sota la barra de menús trobem -per defecte- les barres d'eines Esttandard i la de Formatació.
Ara bé, depenent dels usos que donem al nostre processador de textos, necessitarem tenir a l'abast altres barres d'eines.

Per gestionar les barres d'eines (o sia, podar-ne, treure'n o simplement saber quines tenim activades) anem al menú Visualitza | Barres d'eines. Aquí se'ns mostra ua llista amb totes les barres d'eines actives i les disponibles.Movent la barra d'einesLes barres que ja estàn visibles (actives) les reconeixeràs perquè hi apareix el simbol Marca d'element actiu
Per activar o desactivar una barra d'eines, cal que fem un clic davant el seu nom.

Algunes barres d'eines apareixen "flotant". Podrem ubicar-les allà on desitgem arrossegant-les per la barra de títol.

Autor(es): Ramon Oromi Farre