Afegir les fotografies

A ma dreta tenim una finestra on posa 1 captura vídeo , aquí escollirem importa imatges  
Buscarem la carpeta on tenim les fotografies.
Anirem escollin les fotografies que volem posar es te que punxar una vegada i desprès a importar o be fer doble clic sobre la fotografia ,les fotografies es van important d'una en una , per tant  aquesta operació es te que fer tantes vegades com fotografies es volen importar.
Autor(es): Katy Martínez Ramón