Els marcadors socials

1. Definició

Són una forma senzilla i popular d'emmagatzemar, classificar i compartir enllaços web.

Entre els avantatges respecte les altres eines tradicionals com els cercadors, hi ha:

  • Inclusió i classificació de recursos realitzada per persones en lloc de màquines.
  • Els usuaris decideixen quins recursos considerem més útils, marcant-los. Per tant, els recursos més útils són marcats per més usuaris. Això provoca la creació d'un rànking de recursos basat en el criteri dels usuaris, mesurant així la utilitat dels recursos molt millor que altres sistemes automatitzats.
També existeixen algunes desavantatges dels sistemes basades en etiquetes:
  • No hi ha un sistema preestablert de paraules clau o categories. Això pot comportar errors a l'hora de d'escriure-les.
  • Els tags poden tenir més de un significat i oferir resultats inexactes degut a confusions entre sinònims o antònims
  • Possible creació d'etiquetes massa personalitzades, amb poc significat global.
  • No es pot estructurar les etiquetes de forma jeràrquica.

2. Que hi puc fer?

  • Crear i compartir una llista amb els recursos de Internet que considerem útils o interessants.
  • Categoritzar els recursos amb tags o etiquetes: paraules assignades pels usuaris, relacionades amb el recurs.
  • Consultar les llistes d'altres persones amb interessos similars als nostres.
  • Altres possibilitats: Votar i comentar els enllaços, importar o exportar la llista, afegir notes, enviar els enllaços per correu electrònic, crear grups i xarxes socials, etc.

3. Marcadors socials populars

Autor(es): Ramon Oromi Farre