Com és una adreça web?

Com son les adreces de correu


Format

Una adreça de correu electrònic complerta té el següent aspecte: lamevabustia@nomdelservidor.com
Parts d'una adreça (d'esquerra a dreta):
1. El nom de la bústia
2. @ ( L'arroba, per separar) El nom del servidor on es troba la bústia (nom de l'ordinador punt domini)
3.El nom del servidor on es troba la bústia (nom de l'ordinador punt domini)

Caràcters

Però no podem trobar qualsevol caràcter dins d'una adreça de correu.

Què pot portar una adreça de correu:

Sempre ha de tenir una, i només una, arroba (@)
Pot tenir lletres (majúscules i minúscules), números, guions, i punts

Què no pot portar:

Espais en blanc (no hi pot haver separació entre cap dels caràcters)
Altres signes de puntuació que no siguin un punt (coma, punt i coma, dos punts, cometes, parèntesis, admiració, interrogació, etc)
Caràcters no anglosaxons (ç, ñ, etc.)
Accents ni dièressis.

Important !

Cal no confondre una adreça d'una plana web amb una adreça de correu electrònic!


Sovint quan parlem d' adreces d'internet ens pot portar a confusions.

Com distingim una adreça de correu electrònic d'una adreça d’una plana web?

Tot i que les dues s’escriuen amb els mateixos caràcters, es diferencien perquè una adreça de correu electrònic sempre tindrà el símbol @.

Exemple:

riudoms@xarxa-omnia.org
Tingues en comte, també, que les adreces de planes web solen començar amb www.
www.riudoms.org
Autor(es): David Gateu
Organización: omnia