6.2 Com actualitzem el Sistema?


Actualitzar el sistema és un procés bàsic que hem de seguir si volem tenir un sistema segur i estable donat que continuament surten versions millorades i corregeixen errors del programari que tenim instal·lat al nostre sistema.

A Fedora actualitzem el sistema utilitzant una eina que anomenada YUM. D'aquesta manera actualitzem els paquets de programari. L'únic que hem de fer és escriure la següent ordre a la terminal:

sudo yum -y update


És una condició indispensable tenir connexió a Internet per a poder actualitzar el sistema des dels repositoris d'Internet, mitjançant yum.

L'ordre sudo serveix per quan no hem encès el sistema com a root. Si hem entrar com a administrador, només haurem de posar

yum -y update

Posant la -y li estem dient que no ens demani confirmació.

També tenim l'opció, des de la terminal, d'actualitzar el sistema de manera automàtica escrivint:

/
sbin/service yum start
/sbin/chkconfig yum on

Si no voleu treballar a la terminal Yum també té una aplicació gràfica anomenada YUMEX (Yum Extender). El primer que hauriem de fer és instal·lar-ho des de la Terminal:

yum install -y yumex
 
Un cop instal·lat ja el podrem executar escrivint Yumex a la Terminal o des de Aplicacions--> Eines del Sistema

Aquesta informació i molta més la podeu consultar a:
http://galiprandi-fc6.blogspot.com/2007/05/actualizar-el-sistema-con-yum.html
http://osendo.blogia.com/2006/112301-despues-de-yum-llego-yumex.php
http://www.puigdemont.com/fedorafaq/#downloadA Ubuntu la filosofia és semblant però els repositoris són diferents ja que estan basats en Debian i no Red Hat com Fedora, i els paquets també estan en un format diferent: .deb i no .rpm. L'eina per a actualitzat el sistema des de la terminal és apt o aptitude, i disposem del gestor de paquets Synaptic en mode gràfic per fer el mateix.

Autor(es): Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa