7.2. Dreceres de teclat útils a la terminal


  • Tecles del cursor: la terminal manté un historial de les ordres que s'han fet servir prèviament, les quals es poden veure pujant i baixant amb les fletxes amunt i avall
  • Ctrl+a i Ctrl+e: principi i final de línia.
  • Ctrl+c: interromp l'ordre en execució.
  • Ctrl+l: esborra la pantalla
  • TAB: serveix per autocompletar instruccions inacabades. Per exemple si escrivim cd/me + TAB, estant a l'arrel del disc dur s'autocompletarà amb cd/media sense necessitat d'escriure la resta de caracters. Això va molt sempre i quan no hi hagi contradicció entre directoris o fitxers que comencin de la mateixa forma i quan no volguem completar noms de fitxer molt grans, amb la qual cosa també és molt més fàcil cometre errors.
  • SHIFT+AvPag ó RePag: fer scroll a la pantalla, desplaçar-nos verticalment.
  • AltGr + 4 (ó AltGr+ñ): serveix per obtenir la ntilde ~. Sempre això si amb els números de la part superior del teclat.
  • Ctrl+d: tanca la terminal.


Autor(es): Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa