6.10 Com puc instal·lar el J2SE Runtime Environmentj (JRE) o màquina virtual de Java

Instal·larem el java de Sun Microsystem descarregant el paquet des de http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

Seguim els pasos: Download “Java Runtime Environment (JRE) 6”

Acceptem contracte i a la secció “Linux Platform - Java(TM) SE Runtime Environment 6
Linux self-extracting file” descarreguem jre-6u1-linux-i586.bin 18.15 MB (o la versió que hi hagi en el moment)

Anem a la terminal i executem:

sudo sh jre-6u1-linux-i586.bin
sudo mv -f jre1.6* /opt/jre1.6

sudo ln -s /opt/jre1.6/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so

Ara necessitem predeterminar-lo. Tornem a la terminal i posem;

sudo /usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jre1.6/bin/java 2
echo 2 | sudo /usr/sbin/alternatives --config java

java -version

Aqui teniu un altre procediment:
http://www.fedora-es.com/node/159
Autor(es): Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa