Imprimir una part d'una plana web


Imprimim una part de una plana web seleccionant la part de la plana que desitgem imprimir i a traves del diàleg de arxiu imprimir, triem la opció de imprimir només la part seleccionada.

Autor(es): David