Imprimir una plana web

Per imprimir una plana web has d'anar a l'opció Fitxer/Imprimir del menú principal, triar la impressora si n'hi ha més d'una, i fer clic al botó Imprimir.

Cal tenir en compte, que sempre hi ha l'apartat de "Preferències" o "Propietats" de la impressora per la qual pots canviar les opcions de la impressora a l'hora d'imprimir, com ara la direcció de la pàgina (horitzontal o vertical) i la qualitat de la impressió.

Autor(es): edia